21 januari 2022

  • Attributie toegevoegd van de service die gebruikt wordt voor het automatisch vertalen.
  • Er wordt nu de servicenaam toegevoegd wanneer een transcriptie wordt uitgedraaid van bepaalde webhooks.
  • We hebben timestamps toegevoegd aan berichten wanneer een transcriptie van een gesprek wordt verstuurd naar een agent
  • Fix: Er wordt nu na vijf minuten opnieuw geprobeerd om notificaties op te halen in het geval van een tijdelijke fout.