19 november 2021

 • De User Interface kan nu ook vanaf de backend vertaald worden.
 • FAQ’s worden nu ook vertaald wanneer het automatisch vertalen aan staat.
 • Een lijst die uitgesloten zinnen en woorden is toegevoegd voor het automatisch vertalen. Handig voor, bijvoorbeeld, het onvertaald laten van merknamen.
 • We hebben statistieken toegevoegd voor het inzien van het gebruik van automatisch vertalen.
 • Splash Rich Message berichten zijn beschikbaar (voor Seamly v20 en hoger).
 • Mopinion Hook handler toegevoegd zodat feedback versturen naar Mopinion nu mogelijk is in Seamly.
 • [Azure Bot Direct Line] Ondersteuning toegevoegd voor het zelfstandig aanpassen van de statussen van verzendingen van berichten.
 • Fix: [Parley] Agents kunnen nu ook afbeeldingen uploaden.
 • Security Fix: [Parley] Cross-site scripting is onmogelijk gemaakt wanneer een bericht ontvangen wordt van een agent.
 • Fix [CoBrowser] Berichten met een Rich indeling worden nu correct verstuurd in plaats van verspreid over meerdere berichten.
 • Fix: Berichten met een Rich indeling laten niet meer gesprekken vastlopen wanneer deze onjuist gebruikt worden.